Speciální úkoly

Třetí a vlastně už čtvrté kolo našich speciálních úkolů je tu a konečně i něco víc než jen šifrování, které se zatím moc nechytilo. Přibyla sem navíc těžká šifra aby se šikovní luštiči nenudilia třetí kolo běží dál až do oddílovky 22.2.2019. Průběžné body:

 1. Bimbín – 12 bodů
 2. Rufus – 10 bodů
 3. Nemo – 4 body
 4. Kubadva – 4 body
 5. Filip – 4 body
 6. Pedro – 3 body
 7. Ježek – 3 body

Další těžká šifra pro již úspěšné řešitele 3. kola

7.6 3.1 8.9 6.16 2.10 1.3 5.9 5.8 9.7 10. 13 9.3 8.1 4.11 3.10 4.35 10.3 8.8 4.10

Klíč k řešení těžké šifry:

 1. Skaut je pravdomluvný
 2. Skaut je věrný a oddaný
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. Skaut je zdvořilý
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 8. Skaut je veselé mysli
 9. Skaut je hospodárný
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

 1. Úkol – Šifra

2. Úkol – Bystrost

Nejen po Třebíči, ale i po přilehlých vesnicích se vyskytují pamětní desky a pomníky významných osobností a událostí. Mít přehled a znát historii svého města a vlasti patří mezi vhodné vlastnosti, kterými by správný skaut či vlče mělo vládnout. Úkolem je najít, nebo si vybavit, co nejvíce takovýchto míst a stručně popsat kde se nachází a na jakou událost či osobu vzpomínají.

Příklad

 1. Pamětní deska k 50. letům vodního skautingu v Třebíči – najdeme ji na fasádě skautské vodácké klubovně na Svojsíkově nábřeží. Naši klubovnu kdysi navštívil známý bratr skaut a spisovatel Jaroslav Foglar, jak se mu u nás líbilo jenapsáno právě na této ceduli.
 2. Žižkova mohyla – na Hrádku nad Židovskou čtvrtí. Na tomto místě údajně stál stan, ze kterého Jan Žižka vedl obléhání Benediktínského kláštera v Třebíči. Památník byl postaven roku 1924 při 500. výročí této pro Třebíč zajímavé historické události.

Kdo pošle i fotku pořízenou při osobní návštěvě místa získá body navíc.

Pokud se Vám povede vyluštit šifra či splnit 2. úkol, pošlete výsledek Vašeho snažení na email: vojtech.uher@gmail.com a nebo kontaktuje Mravence nějakým jiným způsobem. (je samozřejmě i možnost přinést splnění úkolů rukou psané na kteroukoliv schůzku a předat kterémukoliv kormidelníkovy. Tajné heslo pro odevzdání je: „Naší snahou nejlepší buď čin“)

Hodně štěstí!