Schůzky

V oddíle máme dva druhy schůzek, oddílové a družinové.

Oddílové schůzky – oddílovky se konají v pátek v 17:00, jednou za týden nebo za dva týdny. Na nich se schází celý oddíl. Takovou “novinkou“ budou Modré oddílovky. Budou spočívat v tom, že se sejdeme v krojích, nebo tričkách a program bude zaměřen více než jindy na skautské ideály , proč si vlastně říkáme Skauti, proč máme na prsou skautskou lilii…

Družinové schůzky – družinovky se konají každý týden v pondělí, středu nebo ve čtvrtek vždy od 17:00 do 18:30 pod vedením jednoho vedoucího a jeho  kormidelníka. Kormidelníci jsou zkušení členové oddílu ve věku 15 – 18 let, kteří mají chuť pracovat s dětmi a pomáhat s vedením oddílu. Vedoucí jsou plnoletí borci, kteří mají dostatek zodpovědnosti, aby vše proběhlo bezpečně. Zároveň garantují vzdělávací a výchovný program schůzek.

Nyní má pátý oddíl tři družiny. Družinu nejmladších a nováčků, která se schází ve čtvrtek a vede je Honza Uher a Adam Šláf (Bushcraft). Dále družinu starších vlčat a mladších skautů, ta se schází ve středu a vede ji Jakub Málek (Buqa) a Kryštof Kaup (Kryšot). Poslední z družin a to nejstarší skauti. Ti se scházejí v pondělí pod vedením Davida Ibeheje (Doby) a Tomáše Svobody (Neo).

Na schůzky je třeba nosit zápisník, psací potřeby a uzlovačku (2 m dlouhý a cca 0,8 cm tlustý provázek třeba z toursportu). Na něm se skauti učí vázat různé druhy uzlů. V jarních, letních a podzimních měsících je třeba nosit ještě převlečení na vodu.

Na schůzky je třeba chodit včas, aby bylo možné nejpozději v 17:05 zahájit v plném počtu. V průběhu schůzek není vhodné pojídat jakékoli poživatiny, nebo popíjet nápoje. Ale naopak v případě cukrovky, nebo dalších podobných případech vedoucí dohlédnou, aby se vaše dítě najedlo a napilo podle vašich pokynů. Jak praví skautský zákon – vlčata a skauti poslouchají své rodiče, nadřízené a vůdce. S tím je třeba do oddílu chodit. Respekt k vedoucím a slušné chování členů vyžadujeme a v případě nepochopení tohoto principu, můžeme členy poslat za dveře, případně ho vybídnout, aby zvážil, zda jsme pro něho ta správná parta.

Schůzky se zakončují společným úklidem a pokřikem.