Podzimní Lorenzova stuha

Letošní Loernzovky se zůčastnilo nezvykle málo posádek, ale boj to byl i tak.

Obzvláště dobrý výkon podali Sršáň, Petr a Pepíno, kteří i se zátěží dvou bigmenů dosáhli výborného času.
Na prvním místě v kategorii Roveři a Rangers a ostatní skončila posádka Příjemnou soutrast, neboli Čuzl, Glum & company.

Portugalsko

Na družinovce 29.9 jsme se na starých portugalských plachetnicích plavili vodami námořnických dovedností. Naučili jsme se nejen různé druhy plachetnic (šalupa, ketch, briga, bark), ale také názvy některých jejich částí. Také jsme chvíli zápolili s vlajkovou abecedou. Po přečtení námořnické povídky ve starém slohu od S. Leacocka „Oklamán na okeáně aneb mořem zmořený“ jsme si zahráli oblíbeného medvěda.

Velká pochvala budiž udělena Ondatrovi a Petrovi za pomoc s úklidem, naopak Peřý a Pepíno dělali neuvěřitelný bordel.

Docházka a body: Petr (6+3), Ondatra (6+2), Peřý (6-2), Pepíno (6-2)

Howgh.

TŘI JEZY

BTRATŘI,
akce napříč Prahou přes tři jezy je legendární vodácký závod.

Letos roveři zabojovali a ve složení Čerčil, Vilda, Fif, Bambus, Sršáň vybojovali krásné třetí místo!!!

Je pravda, že se jednou potopili pod Karlovým mostem, ale to je připravilo pouze o první místo :-).

http://3jezy.skauting.cz/

Čuzl