KTERÉ POJIŠŤOVNY LETOS PŘISPÍVAJÍ NA DĚTSKÉ TÁBORY?

Letní tábory se pomalu blíží, termín tábora už je jasný. Nabízíme proto informaci, u kterých pojišťoven si můžete žádat pro své děti o příspěvek na tábor.

V roce 2019 na letní tábory přispívají tři pojišťovny: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Oborová zdravotní pojišťovna (207) a , Revírní bratrská pokladna (213).

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) 
Letos poskytuje ČPZP příspěvky na Letní tábory dětem od 6 do 16 let včetně. Výše příspěvku je 1.000 Kč

www.cpzp.cz/programy

• Oborová zdravotní pojišťovna (207)
OZP svým klientům přispívá v rámci příspěvků ve VITAKARTĚ na dětské letní tábory i letos. Přitom průměrná výše příspěvku OZP v roce 2018 činila bezmála 1150 Kč.

www.benefityozp.cz
www.chcidoozp.cz

• Revírní bratrská pokladna (213) 
Na prázdninový pobyt poskytuje RBP příspěvek do 1.000 Kč, a to na úhradu letního prázdninového pobytového tábora v přírodě organizovaného školou, sportovní nebo zájmovou organizací, pro děti do dokončení povinné školní docházky. Pobyt musí být v trvání nepřetržitě minimálně 7 dní, a to pouze na území ČR nebo SR. Pro přiznání příspěvku je nutné mít potvrzení školy nebo prázdninového pobytu.

https://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence

Na tábory naopak aktuálně nepřispívají tyto pojišťovny

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111),
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201),
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209),
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211).

Tyto pojišťovny však vesměs nabízejí pro děti jiné benefity, například úhradu kurzů plavání, školní pobyty v přírodě a podobně.

Roztáčení šátků

„Každý rok si svátek svatého Jiří, u nás slavený 24. dubna, připomínáme i my v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jdeme se šátkem do práce, do školy, věnujeme se příběhu na schůzkách, pořádáme slavnostní střediskové ohně, fotíme se společně v kroji před sochou skautského rodáka…“ 

Pojďme oslavit Skautský den ve velkém stylu. Sejdeme se v 16:00 společně na Karlově náměstí u sochy Cyrila a Metoděje a uděláme společnou fotku .

Hrkání a Lorenzova stuha

Na Velikonoční tvoření se můžete vydat samostatně, je však možné, že se tam s některými vedoucími potkáte. Hrkání a Lorenzova bude již probíhat koordinovaně pod dozorem vedení. I přesto je účast rodičů na těchto akcí možná a vítaná.

LORENZOVA STUHA, tradiční závod na pramicích a slavnostní otevření řeky, naváže na průvod s hrkačkami a klapačkami v 15:30. Doporučujeme mít se sebou převlečení na vodu. Konec celodenního programu kolem 17:30.