Online skauting – výzva 7

Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. Není tedy žádnou ostudou, když se dnes necháme inspirovat, neřkuli pobídnout ČSOP, čili Českým svazem ochránců přírody. Právě on nám poskytl tento tip na výlety. Nakonec ČSOP stál před třiceti lety u zrodu 5. oddílu, takže je to tak trošku návrat ke kořenům.

Zde se vám nabízejí celkem tři aktivity. Do které se pustíte, je zcela na vás. Ale už dost řečí a hajdy do lesů, vod a strání!

1. Do přírody se smí – mokřady
Právě teď je doba, kdy vrcholí námluvy jedné z našich nejohroženějších skupin živočichů – obojživelníků. Pojďme nějaké najít! Stačí, když budeme v našem okolí hledat vodu. V krajině je jí málo a v kombinaci se suchem, které přichází, je každý mokřad, ve kterém voda vydrží aspoň do začátku léta, nesmírně důležitý. A může to být i malá louže, která umožní našim obojživelníkům úspěšně se rozmnožit a přežít.
Český svaz ochránců přírody zřídil mapu takových mokřadů. Je na stránce nasemokrady.cz (bez www). Každý se do ní může podívat na mokřady ve svém okolí. Může doplnit další či u již popsaných upřesnit jejich stav nebo co živého v mokřadu pozoroval. Na mapě bohužel přibývají i černé tečky u mokřadů, které byly definitivně zničeny. I přesto však platí, že mokřady, o kterých víme, mají větší šanci na ochranu, než mokřady, o kterých se neví.
Mokřadem se rozumí pramínek, studánka, mokřina na louce, v lese i na poli, tůňka, jezírko či slepé rameno říčky. Dospělé obojživelníky, jejich vajíčka či pulce naleznete v mokřadech právě teď. Jejich druh nemusíte určit přesně. Ono je to někdy dost těžké. Mohou vám k tomu pomoci například tyto stránky:
 http://www.obojzivelnici.wbs.cz/Urcovani.html
A když už se vám povede obojživelníka najít, podělte se o svůj nález a zúčastněte se naší soutěže!
Na e-mail souteze@csop.cz pošlete fotku (nebo i několik), video, nahrávku hlasu nebo obrázek, to vše s přesným určením místa (nejlépe GPS souřadnicemi). Přidejte i fotku s odpadky, které cestou
nasbíráte _ naše tradiční akce Ukliďme svět je sice odložená, ale jednotlivci čistit přírodu mohou! Kdo nemůže či nechce fotit, může z výpravy napsat třeba reportáž 🙂
Vaše úlovky posílejte do 26. dubna, spolu s kontaktem na vás. Nejlepší čeká odměna.
Akce Do přírody se smí bude pokračovat v příštích týdnech dalšími tématy!

2. Na procházku s pytlem
Do konce dubna probíhá soutěž Na procházku s pytlem. Právě nyní měla vrcholit naše tradiční akce Ukliďme svět! Uklízet odpadky individuálně lze a kromě toho i fotit jarní květy. Více na: http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=9581


3. Koukej, kde co lítá!
Akce Koukej, kde co lítá  je pro ty, kdo mají zahrady a zajímají je ptáci. Potrvá až do konce vyhlášeného mimořádného stavu. Více na: http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=8647

Napsat komentář