Prolomení dunajské hranice – výprava 7.3.


My skauti máme řádku tradičních vzorů, které nás inspirují ke správným životním hodnotám a postojům. Existují však také vzory, které se tolik nepřipomínají. Jedním z oněch nezdůrazňovaných vzorů je obecně armáda.

Světový Skauting, založený Robertem Baden-Powellem, je  organizací, která v tom dobrém smyslu napodobuje armádu. Robert Baden-Powell byl nejmladším brigádním generálem britské armády, byl také nositelem britského rytířského titulu, byl zároveň Baronem, a dokonce členem sněmovny Lordů.

To, co my, jako skauti, na Robertovi, a v podstatě i armádě, obdivujeme, není samozřejmě umění zabíjet, ale to, co k bytí rytířem/vojákem patří – čest, věrnost, poslušnost, odvaha a bratrství.

Přesuňme se ale ještě kousek dále do minulosti. Jednou z velice slavných postav historie Římské říše byl Marcus Aurelius, kterému se přezdívalo „filozof na trůně“. Kromě vládnutí stihl také napsat dílo zvané „Hovory k sobě“.  Zodpovědně přistupoval k moci, kterou měl a zachovával ušlechtilé mravní hodnoty. Byl jmenován císařem ve velmi složitém období. Na jedné straně říše čelil Parthům a na druhé straně u řeky Dunaje, čelil Germánům. Právě krátce po jeho inauguraci došlo k prolomení dunajské hranice. Přesto se nezalekl a zasvětil život tomu, aby říše dále vzkvétala.

Hodnoty, které můžeme v Marcovi vidět jsou – kritické myšlení, sebekázeň, hledání smyslu, schopnost vést, odhodlání čelit výzvám.

O římských legiích se traduje, že každý legionář byl sám o sobě skvěle vycvičeným válečníkem, ale ještě mnohem lepším byl, když bojoval bok po boku s ostatními legionáři a ještě lépe podle velení zkušeného velitele.  Stejně tomu je u skautů, když se nás dá víc dohromady, dokážeme hodně.

Tuto sobotu 7. března tomu bude přesně 1859 let od počátku vlády Marca Aurelia a zároveň téměř 1899 let od jeho narození.

Pojďme se dozvědět něco z historie, procvičit disciplínu i fyzičku a zopakovat co všechno obnáší být skaut.

Sraz: v sobotu 7.3. v 7:30 na vlakovém nádraží v Třebíči

Návrat: v sobotu 7.3. v 16:30 na autobusovém nádraží v Třebíči

Se sebou: Vhodné oblečení (dle počasí), pevnou obuv (do bláta), batoh s jídlem (něco na opečení) a pitím (nejlépe termosku čaje) na celý den, KPZ nebo alespoň sirky, 50 Kč.

Napsat komentář