Registrace 2019

Rádi bychom Vás informovali o zahájení registrací dětí do oddílu našeho přístavu pro rok 2019. Tyto členské příspěvky vybíráme každoročně a zajišťují běžný chod našeho přístavu, nákupy potřebného vybavení, pořizování materiálu do kluboven i na tábory a jejich část se odvádí celorepublikové skautské organizaci Junák – český skaut.

Také pro rok 2019 jsme se rozhodli zachovat 3 úrovně příspěvků. Tím umožňujeme rodičům, kteří chtějí výrazněji podpořit chod přístavu přispět více, ale zároveň vycházíme vstříc rodičům, kteří mají v oddílech více dětí a je pro ně obtížné platit vyšší částky.

Výše členských příspěvků pro rok 2019 za osobu je rozdělena do 3 balíčků:

Plavčík

  • členský příspěvek 500 Kč + zdarma skautský časopis
  • snížený příspěvek pro rodiče, kteří mají v oddílech více dětí nebo je pro ně obtížné finančně zajistit zájmové aktivity dítěte

Tento balíček umožní běžný chod přístavu a jeho základní fungování

Kormidelník

  • členský příspěvek 750 Kč + zdarma skautský časopis
  • standardní balíček pro všechny členy oddílů

Tento balíček umožňuje běžný chod přístavu, jeho základní opravy a postupný rozvoj

Mořský vlk

  • členský příspěvek 1 000 Kč + zdarma skautský časopis
  • sponzorský balíček pro rodiče, kteří chtějí podpořit přístav více

Tento balíček zajistí nejen běžný chod přístavu, ale umožní také realizaci finančně náročnějších oprav a výrazně podpoří pořádání přístavních akcí.

Časopis: součástí registračního příspěvku je i skautský časopis, kde je možno si vybrat z následujících možností:

 • Ben Ja Mína (pro předškoláky)
 • Světýlko (pro vlčata)
 • Skaut (pro skauty)
 • Roverský kmen (pro rovery)
 • Skautský svět (pro dospěláky)

Pokud vám časopis domů nechodí a měl by, nebo vám volba časopisu nevyhovuje a máte zájem o jiný, nebo o časopis nemáte zájem kontaktujte Jánošíka (email: zdenek.jancik@gmail.com)

STS: pokud využíváte skautskou telefonní sít platí se za ni jednorázový poplatek 200 korun za každé číslo.

Členská karta: pokud máte členskou kartu, platí se za ni 24 korun za její prodloužení.

Odvody vyšším jednotkám: z registračního poplatku se odvádí příspěvek na chod vyšších jednotek:

 • 25 korun na chod okresní rady (organizuje a podporuje okresní akce jako je Svojsíkův závod, Závod světlušek a vlčat a Indiánské léto)
 • 30 korun na chod krajské rady (rozděluje dotace, zajišťuje krajská kola závodů)
 • 275 korun na chod ústředních orgánů (řídí celou organizaci, pořádají celostátní akce, komunikují s médii a státem, zajišťují skautské vzdělávání apod.)

Možnost pomoci jinak: Pokud byste rádi na činnost přístavu nebo svého oddílu přispěli vyšší částkou, sponzorovali jej nebo máte-li možnost materiální pomoci (dřevo na topení na táboře, kuchyňské náčiní, kancelářské potřeby, campingové vybavení, nářadí atd.) či můžete přispět vlastními dovednostmi (opravy lodí, truhlářské práce, pomoc při stavbě tábora apod.), Vaši pomoc velmi rádi uvítáme. Kontaktujte prosím vedení Vašeho oddílu.

Jak zaplatit:

  • NEJLÉPE PRO NÁS převodem na Jánošíkův účet č.ú. 2111492799/2700 (do poznámky pro příjemce uvést jméno a příjmení člena a jestli má zájem o časopis)
  • hotově někomu z vedení na schůzkách nebo jiných akcích

Termín úhrady: Prosíme o uhrazení částky do 23.1. 2019 a uvedení jména registrovaného člena do poznámky. Případný problém nebo opoždění platby prosím ohlašte vedení oddílu. Mockrát děkujeme!

Co je obsaženo v registračním poplatku:

  • úrazové pojištění a pojištění majetku na skautských akcích, pro vedoucí pojištění odpovědnosti za škodu
  • odvody Junáku na rozvoj organizace a vývoj prostředků na podporu činnosti
  • příspěvek přístavu a oddílům na údržbu prostor, nákup běžných materiálů a vybavení
  • členstvím v Junáku získává dítě možnost účastnit se všech celostátních i mezinárodních akcí jako jsou skautská jamboree apod.

Napsat komentář