Registrace 2017

Vážení a milí rodiče,

Každoročně vybíráme členské příspěvky, které zajišťují chod našeho přístavu a jeho oddílů. Díky nim můžeme financovat běžnou činnost, pořizovat nové vodácké vybavení, materiál do kluboven i na tábory, nakupovat běžné kancelářské a výtvarné potřeby nebo odměny pro děti. Členské příspěvky se platí vždy na kalendářní rok, přičemž částodvádíme Junáku – naší skautské organizaci.

V minulých letech byla výše poplatků pevně stanovena, letos jsme se však výši poplatků rozhodli upravit tak, abychom byli schopni utáhnout nutné opravy v přístavu a postupně modernizovat dosluhující vybavení (loni jsme například pořídili nové plovací vesty, dětská pádla a ochranné přilby), a zároveň mohli vyjít vstříc rodičům, kteří mají v oddílech více dětí nebo je pro ně obtížné platit vysoké částky.

 

Výše členských příspěvků je proto rozdělena do 3 balíčků:

Plavčík

 • členský příspěvek 500 Kč
 • snížený příspěvek, minimum, při kterém je možné zajistit chod oddílů
 • pro rodiče, které mají v oddílech více dětí nebo je pro ně obtížné finančně utáhnout zájmové aktivity dítěte

Kormidelník

 • členský příspěvek 750 Kč
 • základní balíček pro všechny členy oddílů
 • tento balíček umožňuje postupný rozvoj přístavu, obnovu vybavení a investice do oprav

Mořský vlk

 • členský příspěvek 1000 Kč
 • sponzorský balíček
 • vhodný pro všechny, kteří chtějí přístavu přispět vícd a ulehčit tak proces nutných oprav a obnovy vybavení
 • benefit: tričko s logem přístavu, děkovný list

 

Pozn.: Pokud byste rádi na činnost přístavu nebo svého oddílu přispěli vyšší částkou, sponzorovali jej nebo máte-li možnost materiální pomoci (dřevo, kuchyňské náčiní, kancelářské potřeby, campingové vybavení, nářadí atd…) či můžete přispět vašimi dovednostmi (opravy lodí, truhlářské práce, pomoc při stavbě tábora apod.), vaši pomoc rádi uvítáme. Kontaktujte, prosím, vedení vašeho oddílu.

Jak zaplatit:

 • hotově na schůzkách
 • na Jánošíkův účet (č.ú. 2111492799/2700) do zprávy pro doručitele uveďte jméno dítěte

Důležité: Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete částku do 23.1. zaplatit, domluvte se na dalším postupu s vedením oddílu. Musíme pak peníze doplácet ze svého, což není příjemné, zvlášť, pokud se sejde více nezaplacených poplatků. Raději se ozvěte, že nejste schopni částku splatit včas a domluvíme se. Za každou neohlášenou pozdní platbu budeme účtovat přirážku 200 Kč navíc!

Co je obsaženo v registračním poplatku

 • úrazové pojištění a pojištění majetku na skautských akcích, pro vedoucí pojištění odpovědnosti za škodu
 • odvody Junáku na rozvoj organizace a vývoj prostředků na podporu činnosti
 • příspěvek přístavu a oddílům na údržbu prostor, nákup běžných materiálů a vybavení
 • možnost zapojit se do STS – Skautské telefonní sítě se zvýhodněnými tarify až pro 3 členy rodiny (viz druhý dokument)
 • členstvím v Junáku získává dítě možnost účastnit se všech celostátních i mezinárodních akcí jako jsou skautská jamboree apod.
 • Skautský časopis je členům oddílů zasílán automaticky, vychází 5x ročně. Pokud časopis nechcete odebírat, oznamte to vedení oddílu při placení registrace.

Napsat komentář