Schůzky

V oddíle máme dva druhy schůzek, oddílové a družinové.

Oddílové schůzky – oddílovky se konají vždy v pátek jednou za 14 dní od 16:00 do 17:30 hodin. Na nich se schází celý oddíl. Program má na starosti vedení oddílu a slouží k ověření fungování družinovek a setkání celého oddílu.

Družinové schůzky – družinovky se konají každý týden v pondělí, úterý nebo ve středu vždy od 17:00 do 18:30 pod vedením jednoho vedoucího a jeho  kormidelníka. Kormidelníci jsou zkušení členové oddílu ve věku 15 – 18 let, kteří mají chuť pracovat s dětmi a pomáhat s vedením oddílu. Vedoucí jsou plnoletí borci, kteří mají dostatek zodpovědnosti, aby vše proběhlo bezpečně. Zároveň garantují vzdělávací a výchovný program schůzek.

Nyní má pátý oddíl tři družiny. Družinu Mrožů, která se schází v pondělí a vede je Kryštof Kaup a Tomáš Svoboda (Neo). Dále družinu Medvědů, ta se schází v úterý a vede ji Jakub Málek (Buqa) a David Ibehej (Doby). Poslední z družin se jmenuje Mloci. Ti se scházejí ve středu pod vedením Honzy Uhra (Dunící Hrom) a Filipa Ondráčka (Billy)

Na schůzky je třeba nosit zápisník, psací potřeby a uzlovačku (2 m dlouhý a cca 0,8 cm tlustý provázek třeba z toursportu). Na něm se skauti učí vázat různé druhy uzlů. V jarních, letních a podzimních měsících je třeba nosit ještě převlečení na vodu.

Na schůzky je třeba chodit včas, aby bylo možné nejpozději v 17:05 zahájit v plném počtu. V průběhu schůzek není vhodné pojídat jakékoli poživatiny, nebo popíjet nápoje. Ale naopak v případě cukrovky, nebo dalších podobných případech vedoucí dohlédnou, aby se vaše dítě najedlo a napilo podle vašich pokynů. Jak praví skautský zákon – vlčata a skauti poslouchají své rodiče, nadřízené a vůdce. S tím je třeba do oddílu chodit. Respekt k vedoucím a slušné chování členů vyžadujeme a v případě nepochopení tohoto principu, můžeme členy poslat za dveře, případně ho vybídnout, aby zvážil, zda jsme pro něho ta správná parta.

Schůzky se zakončují společným úklidem a pokřikem.