Schůzky

V oddíle máme dva druhy schůzek, oddílové a družinové. Oddílové schůzky se konají vždy v pátek jednou za 14 dní od 16:00 hodin do 17:30 hodin. Na nich se sejde celý oddíl, o program se stará vedení oddílu a slouží k ověření fungování družinovek a setkání celého oddílu.

Družinovky se konají každý týden v pondělí, úterý a středu od 17:00 do 18:30 pod vedením vždy jednoho vedoucího a jeho  kormidelníka. Kormidelníci jsou zkušení členové oddílu ve věku 15 – 18 let, kteří mají chuť začít s vedením oddílu pomáhat. Vedoucí jsou plnoletí borci, kteří už mají dostatek zodpovědnosti aby vše proběhlo bezpečně a zároveň garantují vzdělávací a výchovný program schůzek.  Aktuálně máme v oddíle tři družiny. Družinu Mrožů, která se schází v pondělí a vede ji Dunící hrom (Honza Uher, zakladatel oddílu). Dále máme družinu Medvědů, ta se schází v úterý a vede ji Petr Wehrenberg (dlouholetý zkušený člen, působící ve vedení již tři roky). Poslední z družin se jmenuje Mloci a ti se scházejí ve středu pod vedením Kryštofa Kaupa (skaut již od útlého věku, po vystřídání několika oddílů se vrátil do svého domovského kde jako nadějný vedoucí působí prvním rokem).